Skin Export

Copy and paste the code above in the skin.less file which you can find in the css folder. Replace the Skin Parameters.

Dark Skin

If you selected Dark skin, don't forget to add the dark class to the <body> element in the index.php file.

nav Position Navigation

If you selected Right navigation, add the sbright class to the <div> element with id #sidebar in the index.php file.

If you selected Left navigation, add the sbleft class to the <div> element with id #sidebar in the index.php file.

/!\ don't forget invert #sidebar & #main-content position!(read doc for more info).

×

Czibik István


Számítástechnikai és informatikai igazságügyi szakértő

Szakterületek:

 • informatikai, telekommunikációs eszközök és ezekkel kezelt adatok elemzése,
 • informatikai projektek tervezése, végrehajtása, minőségbiztosítása,
 • informatikai szolgáltatási (szervezési, tervezési, fejlesztési, üzemeltetési minőségbiztosítási) szerződések tartalma, teljesítése, minőségbiztosítása,
 • informatikai (vezetési-, szervezési-, tervezési-, fejlesztési-, üzemeltetési-, minőségbiztosítási-, oktatási-, felhasználó támogatási) tevékenységet végző munkatársak munkájának megítélése,
 • GDPR tanácsadaás.

Elérhetőségek

Cím
8000 Székesfehérvár,
Galántai utca 65.
E-mail
szakerto@czibikistvan.hu
Telefonszám
+36 20 419 6059

Szolgáltatások

Bíróságok, nyomozó hatóságok kirendelései alapján

 • szakkérdések megválaszolása,
 • igazságügyi szakértői vélemények készítése.

Gazdálkodó szervezetekkel, állami és önkormányzati intézményekkel, ügyvédi irodákkal, magánszemélyekkel kötött szerződés, megbízás alapján

 • szakkérdések megválaszolása,
 • szakértői vélemények készítése,
 • tanácsadás,
 • projektvezetés,
 • tervezés,
 • szervezés,
 • fejlesztés,
 • minőségbiztosítás.

Egyetem

1991.

Pénzügyi Közgazdász

BKE

1977.

Programtervező matematikus

JATE

Szakmai továbbképzések

2015.

Az Igazságügyi Minisztérium által szervezett jogi tanfolyam

Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatás

Vizsga nem volt

2012.

A KIM által szervezett jogi tanfolyam

Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi ismeretek

Sikeres vizsga

2012.

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara megbízásából szervezett alaptanfolyam

Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges ismeretek.

Sikeres vizsga

2011.

A Microsec Zrt e-Szignó tanfolyama

Elektronikus aláírás, PKI szakértő képzés

Sikeres vizsga

2009.

Az Examination Institute for information Science (Utrecht) által szervezett, az ITIL IT-Service Management version 3 Foundation Brigde tanfolyam

Az informatikai szolgáltatások nyújtásának legjobb gyakorlata

Sikeres vizsga

2008.

A Közigazgatási Továbbképzési Központ által V/1/2008. szám alatt akkreditált tanfolyam

Informatikai biztonsági menedzser képzés

Sikeres vizsga

2008.

A Kormányzati Személyzeti Szolgáltató és Képzési Központ által tartott tanfolyam

Teljesítményértékelési felkészítés a közigazgatásban

Vizsga nem volt

2008.

A Kormányzati Személyzeti Szolgáltató és Képzési Központ által tartott tanfolyam

Teljesítményértékelést támogató módszerek használata

Vizsga nem volt

2007.

GMP Deutsche Geselschaft für Projektmanagement által tartott kurzus

Német típusú projektmenedzser-képzés

Sikeres vizsga

2006.

Az Examination Institute for information Science (Utrecht) által szervezett ITIL IT-Service Management tanfolyam

Informatikai szolgáltatások nyújtása a legjobb gyakorlat szerint

Sikeres vizsga

2006.

IBM technológiai (tervezői, fejlesztői) tanfolyamok

Rational UML, RUP, ROSE

Vizsga nem volt

2006.

Project Management Institute (USA) partner által tartott kurzus

Amerikai típusú projektmenedzser-képzés

Sikeres vizsga

2006.

A Magyar Közigazgatási Intézet által tartott tanfolyam

Humán erőforrás menedzsment

Vizsga nem volt

2005.

A TÜV Rheinland, InterCert, által tartott (V12) tanfolyam

Minőségirányítási megbízott képzés

Sikeres vizsga

2005.

Magyar Projektmenedzsment Szövetség oklevele a tagságról

2004.

A Magyar Közigazgatási Intézet által tartott tanfolyam

Közigazgatási alaptanfolyam

Sikeres vizsga

2004.

A Magyar Közigazgatási Intézet által tartott tanfolyam

Közigazgatási szakvizsgához (Általános közigazgatás és államigazgatás) szükséges ismeretek

Sikeres vizsga

2000.

Az IBM technológiai tanfolyamai

AIX for managers

RS/6000 SP for managers

Tivoli for managers

Visual Age for Java

Sikeres vizsgák

1999.

ORACLE EDUCATION által tartott tanfolyamok

Bevezetés az Oracle adatbáziskezelő rendszerbe: SQL és PL/SQL programozás

A Discoverer 3 lekérdező-eszköz használat

Oracle7/Oracle/8 adatbázis-kezelőről fejlesztőknek

Bevezetés a DATA Warehousing technológiába

Vizsgák nem voltak

1999.

A ConSact Kft. által tartott tanfolyam

Az ISO 9000-es minőségirányítási rendszer

Sikeres vizsga

1998.

A Pro-COMpasss Kft. által tartott vezetőképző tanfolyam

Projektmenedzsment Elmélete és Gyakorlata

Vizsga nem volt

1998.

Az IQSOFT Intelligens Szoftver Rt. által tartott fejlesztői tanfolyamok

UML szabványos objektumorientált modellező nyelv; OMT és Paradigm Plus ismeretek

Vizsgák nem voltak

1992.

IBM tanfolyam

Az AS04 – AS/400 adatbázis tervezés és kódolás

Vizsga nem volt

1988.

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

Számítógép-szoftver; Rendszerszervező; Számítógép alkalmazó

1983 - 1987.

Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézetének kurzusai

Lokális számítógép hálózatok

Párhuzamos elvű, ötödik generációs számítógépek szervezése és programozása;

UNIX operációs rendszer

Sikeres vizsgák

1982.

Nyelvtanfolyamok

Angol nyelv

Állami Nyelvvizsga Bizottság előtt tett sikeres középfokú angol nyelvvizsga

1977.

Diplomamunka az IBM pisai központjában

A sejt-automaták szimulációját végző szoftver tervezése, fejlesztése és dokumentálása. Témavezető: Dr. Legendi Tamás (MTA, Szeged). A fejlesztés az IBM pisai központjában, IBM 370/168 számítógépen.

Sikeres védés

Tapasztalat

2012 -

Informatikai igazságügyi szakértő

010301 nyilvántartási számon, az igazolványom száma: 280017

Jogosítványom az informatikai biztonság; informatikai rendszerek tervezése, szervezése; számítástechnikai adatbázis, adatstruktúrák; és szoftverek szakterületekre szól.

Bírói, ügyészi, rendőri kirendelések és magán megbízások alapján informatikai szerződések , fejlesztések, szolgáltatások, módszerek elemzése.

Projektmenedzseri felkészültségemre, tapasztalatomra alapozva részvétel az AROP 1. 1. 9. program keretében meghirdetett „A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség elvű fejlesztésének modellezése a közszolgáltatások terén” feladat végrehajtásában.

2011.

Hungaro-Justitia Igazságügyi Szakértői Iroda Kft., Veszprém

Informatikai szakértő

Részvétel az informatikai-módszertannal, a minőségbiztosítással, a biztonsággal; az informatikai rendszerek tervezésével, szervezésével; számítástechnikai adatbázisok kezelésével, számítástechnikai adatstruktúrákkal és szoftverekkel kapcsolatos tevékenységekben.

2011.

Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV), Budapest

Szakrendszerek Dokumentumkezelése Osztály osztályvezetője

A NAV szakrendszereiben feldolgozott és keletkezett dokumentumoknak a vonatkozó jogszabályokkal, az informatikai módszertani, minőségbiztosítási, biztonsági követelményekkel összhangban történő kezelését biztosító szoftverek javításához, továbbfejlesztéséhez, átalakításához szükséges szervezési, tervezési, adatbázis-tervezési feladatok végzése, irányítása.

2010.

Országos Egészségbiztosítási Főigazgatóság (OEP), Budapest

Informatikai Fejlesztési Főosztály főosztályvezetője, az OEP második szintű informatikai vezetője

A kb. 70 alkalmazói szoftvernek a jogszabályváltozásokkal, a felhasználói igényekkel, az üzemeltetés korszerűsítésével, az informatikai-módszertanokkal, a minőségbiztosítással, a biztonsággal kapcsolatos tervezésének, használatuk szervezésének, adatbázis-tervezésének irányítása.

A kb. 10 ezer egészségügyi szolgáltatót és kb. 1000 munkatársat érintő alkalmazói rendszerek üzemeltetésének irányítása.

A főosztály hatáskörébe tartozó projektekre vonatkozóan projektigazgatói feladatok ellátása.

2003 - 2010.

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF), Budapest

Informatikai Főosztály főosztályvezetője, az ONYF második szintű informatikai vezetője

Az informatikai-módszertani, a minőségbiztosítási, a biztonsági követelmények szigorú betartásával, szoftverek üzemeltetésével, több mint 10 ezer info-kommunikációs eszköz alkalmazásával informatikai szolgáltatások biztosítása 34 telephelyen, közel 4 ezer felhasználónak.

Részvétel az informatikai rendszerek tervezésében, szervezésében, adatbázis-tervezésében, az adatstruktúrák kialakításában.

Többszintű szabályozás által vezérelten az informatikai szolgáltatásokat az ITIL-ben meghatározott legjobb gyakorlathoz, a vonatkozó jogszabályokban, módszertanokban megfogalmazottakhoz közelíteni.

A főosztály hatáskörébe tartozó projektekre vonatkozóan a projektigazgatói feladatok ellátása.

1994 - 2003.

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF), Budapest

Projektvezető és minőségbiztosító

Az ONYF és az OEP által létesített Világbanki Projekt Irodával együttműködve a nyugdíjbiztosítás – 20 millió dolláros, a nyugdíjbiztosítás nyilvántartása ügyvitelének és eszközbázisának korszerűsítését szolgáló – világbanki projektjére való felkészülés irányítása, a vonatkozó dokumentációk (tanulmányok, elemzések, pályázati kiírás) elkészítésének vezetése és részvétel e munkákban, majd a projekt-végrehajtásának irányítása. A projekt során az informatikai-módszertani, a minőségbiztosítási, a biztonsági követelmények szigorú betartásával digitalizáltunk több mint 50 millió db 5-40 éves okmányt, és megszerveztük, megterveztük, elkészítettük az ezen állományt kezelni képes alkalmazói szoftver rendszert.

A Kiértesítés projekt vezetése, részvétel a projekt végrehajtásában. A projekt teljesítéseként – adatellenőrzés, kiegészítés, javítás céljából – kb. 4 millió munkavállalót értesítettünk arról, hogy milyen szolgálati idő és bér adatok vannak nyilvántartva a nyugdíjbiztosítási ágazatban az előző évi biztosítási jogviszonyairól. A projekt során az informatikai-módszertani, minőségbiztosítási, biztonsági követelmények figyelembevételével megszerveztük, megterveztük, elkészítettük a vonatkozó adatállományt kezelni képes, a fenti feladatot támogató alkalmazói szoftver rendszert.

A nyugdíjbiztosítás informatikai fejlesztési és üzemeltetési tevékenységei során az informatikai módszertani, biztonsági követelmények betartása, a költség-hatékony tervezés, szervezés, adatbázis-tervezés, fejlesztés érdekében minőségbiztosítás alkalmazása lehetőségének elemzése, a termékekkel szemben támasztott követelmények dokumentálása, a követelmények teljesülésének ellenőrzését segítő PRINCE-konform űrlapok és dokumentum vázlatok kidolgozása, a vonatkozó eljárások meghatározása, beüzemelése.

1994 - 1995.

EXPO '96 Kft., Budapest

Informatikai Osztály osztályvezetője, Kft. elsőszámú informatikai vezetője

Az informatikai módszertani, a minőségbiztosítási, a biztonsági követelmények betartásával az EXPO építést támogató informatikai rendszer szervezésének, tervezésének, kifejlesztésének irányítása, és részvétel e munkákban.

1993.

DENK Kft., Budapest

Üzletágvezető

Hitel és lízingszerződésekhez üzleti tervek készítése.

1992 - 1993.

IPARBANKHÁZ RT., Budapest

Informatikai Főosztály főosztályvezetője, a bank elsőszámú informatikai vezetője

Az informatikai módszertani, a minőségbiztosítási, a biztonsági követelmények betartásával az országos hálózattal rendelkező bank informatikai vezetőjeként és a Board tagjaként a Bank szoftver- és hardver-rendszere szervezésének, tervezésének, a kapcsolódó adatbázis-tervezésnek, fejlesztésnek és az informatikai rendszer üzemeltetésének irányítása és részvétel e tevékenységekben.

1990 - 1992.

MEZŐBANK RT., Budapest

Megbízott informatikai vezető

A bank második számú informatikai vezetőjeként az informatikai-módszertanok, a minőségbiztosítás, a biztonság követelményeit betartva a Bankmaster alkalmazói szoftver-rendszer bevezetésének bank-szintű műszaki irányítása.

Három bankfiókban a Bankmaster helyi betanítása és helyi beüzemelésének irányítása.

1990.

IPARBANKHÁZ RT., Budapest

Szervező

Szellemi szabadfoglalkozásúként informatikai fejlesztések részeként szervezési munkák végzése.

1987 - 1990.

COMPORGAN RENDSZERHÁZ Közös vállalat, Budapest

Operatív projektirányító

Egy német projektvezető mellett különböző projektekben koordináció és operatív projektirányítás végzése.

1983 - 1987.

Fejér Megyei Tanácsi Költségvetési Elszámolási Hivatal, Székesfehérvár

Az Informatikai Osztály osztályvezetője, a hivatal elsőszámú informatikai vezetője

Az informatikai módszertanok, a minőségbiztosítás, a biztonság követelményeit betartva, a Hivatal munkája informatikai támogatásához szükséges adatok gyűjtését, ellenőrzését, feldolgozását végző szoftverek tervezésének, a felhasználásuk szervezésének, adatbázis-tervezésének, kifejlesztésének, üzemeltetésének és a feldolgozott adatok a PSZTI számára történő átadásának irányítása és részvétel e tevékenységekben

1983 - 1987.

Videoton Elektronikai Vállalat, Szoftvergyártó Laboratórium, Székesfehérvár

Fejlesztő, szervező

Az informatikai fejlesztési módszertani, a minőségbiztosítási, a biztonsági követelményeket betartva programozóként részvétel a francia SEMS cég számára készített szövegszerkesztő és az ECMA szabványnak megfelelő Basic interpreter előállításában.

Az informatikai módszertanokat, a minőségbiztosítási és a biztonsági követelményeket betartva szervezőként és vezető-programozóként részvétel a Videoplex (adatgyűjtő és ellenőrző rendszer) felhasználásával a Debreceni Konzervgyár számára készített anyag- és termékkezelő szoftver készítésében.

Kapcsolatok

 • Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium: Igazságügyi Szakértői Névjegyzék
 • Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara
 • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
 • Magyar Projektmenedzsment Szövetség
 • Veszprémi Igazságügyi szakértői Kamara
 • Ezredesek Klubja (a legtapasztaltabb igazságügyi szakértők klubja)

Együttműködés

Partneri együttműködés keretében a feladatok minőségi és költség-hatékony megoldása érdekében a végrehajtásban szakértőként és szak-konzultánsként részt vesznek a vonatkozó szakterületek következő specialistái:

 • Bene Zoltán, a KLTE-n szerzett okleveles matematikus végzettséget. Jártassággal, hasznos tapasztalattal rendelkezik az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159§ alapján történő adatszolgáltatás területen.
 • Csicsman Józsefa JATE-n szerzett programtervező matematikus diplomát, jártassággal, hasznos tapasztalattal rendelkezik az alábbi területeken: klaszteranalízis statisztikai alkalmazásai, log-lineáris elemzés, végfelhasználó szoftverek bemutatása, adattárházépítés, adatelemzés, illetve adatbányászat, adatvédelem, adatbiztonság, mikroszimuláció.
 • Csigás Zoltán, alapdiploma: 1973 villamos üzemmérnök (számítástechnikai szak). Munkaszerepek: HW-karbantartó, rendszerszervező, programozó, informatikai vezető, mérnök-tanár, cégvezető. 1989-töl igazságügyi szakértő. Jártasság: informatikai rendszerek szervezésével, bevezetésével, oktatásával, üzemeltetésbiztonsági kérdéseivel, illetve digitális nyomok felkutatásával, rögzítésével, elemzésével kapcsolatos területeken is.
 • Debreceni Péter, több Cisco és Juniper nemzetközi képesítéssel, több mint 15 éves szakmai múlttal rendelkezik az infokommunikációs iparágban a szolgáltatói és a vállalati szektorban. Kiemelt szakterületei a routing&switching, WiFi, security, service provider hálózatok.
 • Milanovits Richárd, a BME-n szerzett mérnök informatikus és gazdaságinformatikus végzettséget, jártassággal, hasznos tapasztalattal rendelkezik az alábbi területeken: adatbázisok, webes technológiák, adatmentések.
 • Szmolicza Ákos, a KLTE-n végzett programozó matematikus diplomát, gyakorlattal és sok hasznos tapasztalattal rendelkezik az alábbi területeken: adatbázisok és kliens-szerver architektúrájú programozás.
 • Varga Árpád, okl. villamos üzemmérnök, informatika szakon diplomázott a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán. Szakterülete a távközlési és informatikai kommunikáció, ISDN és VoIP technológiák, levelezőszerverek, adatbázisok és webes technológiák.

Szabadidő

 • Bio kékszőlő magjából kapszulázott szőlőmag-őrlemény előállítása (www.euvitis.hu)
 • Bio szőlő termelése, bio bor- és bio szőlőpálinka készítése
 • Etikus magatartás, etikus politizálás (www.etikuspolitikus.hu) népszerűsítése

Üzenetküldés

Send me a message using the form below
@